#ElkeDruppelTelt

Elke druppel telt, er is nú actie nodig!

De huidige droogte laat zien dat water niet vanzelfsprekend is. Door in Brabant samen met bedrijven, inwoners, boeren, natuur- en milieuorganisaties en de provincie manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken, zorgen we samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur.

Elke druppel telt, er is nu actie nodig. En iedereen in Brabant kan helpen. Op deze pagina vind je alle initiatieven onder #elkedruppeltelt. Deel ook jouw bijdrage op social media, gebruik de gemeenschappelijke hashtag #elkedruppeltelt en help ook mee!

Brabantse partners

Verschillende Brabantse partners hebben de handen in één geslagen om samen aan de slag te gaan om water te bewaren én te besparen. Iedereen in Brabant kan wat doen. Klik op de logo’s van de organisatie voor meer informatie.

logo Waterschap Aa en Maas
logo Waterschap Brabantse Delta
logo Waterschap De Dommel
logo Brabant Water
logo
logo
logo

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor zo’n 745.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water. Dit doen wij om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van deze en volgende generaties.

Bezoek de website

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is het waterschap in Midden- en West-Brabant. Ons gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Voldoende water van goede kwaliteit is in de steeds drogere zomermaanden een uitdaging. Als waterschap kijken wij samen met de partners in ons gebied naar oplossingen en maatregelen. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst.

Bezoek de website

Waterschap De Dommel

In Midden- en Zuidoost Brabant werkt Waterschap De Dommel voor bijna 900.000 inwoners, bedrijven en natuur aan voldoende en schoon water in beken en sloten. Dagelijks werk is het beheer van het (grond)waterpeil en zuiveren van rioolwater. De beken in het Dommelgebied zijn sterk van regen afhankelijk en gevoelig voor droogte, vooral in de hoger gelegen zandgronden onder Tilburg en Eindhoven. Regenwater beter vasthouden en de zorg voor de grondwatervoorraad zijn de grote uitdagingen van ons allemaal. Bij extremer weer telt elke druppel.

Bezoek de website

Brabant Water

Brabant Water is het klimaatneutrale drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. In Brabant maken we het drinkwater van grondwater afkomstig uit diep gelegen bronnen, goed beschermd door de Brabantse natuur. Het is gezond, duurzaam en betaalbaar. Door met z’n allen slim met water om te gaan, kunnen we ook in de toekomst Brabant van betrouwbaar drinkwater blijven voorzien.

Bezoek de website

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Boeren en tuinders merken als eersten dat ons weer extremer wordt: milde winters met heftige plensbuien gevolgd door kurkdroge zomers. Zij hebben immers voldoende water nodig om hoogwaardige gewassen te kunnen telen. Het doel van ZLTO is om de behoefte aan en de beschikbaarheid van zoet water in balans te brengen en te houden, daarom steekt zij samen met haar leden veel geld en energie in het zuinig gebruiken van grondwater en het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater.

Bezoek de website

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie staat voor een schoon milieu, een vitale en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een duurzame economie. Als federatie overkoepelt de BMF ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in de provincie Noord-Brabant. Natuur is daarbij onze bondgenoot bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. De Brabantse Milieufederatie maakt Brabanders bewust van hun rol in zorgvuldig watergebruik, adviseren beleidsmakers over maatregelen en helpen mee om gebiedsgericht keuzes te maken en verschillende klimaatopgaven te combineren. Zo werken we samen aan een mooi en duurzaam Brabant.

Bezoek de website

Provincie Noord-Brabant

De behoefte aan water vanuit inwoners en bedrijven is groot. En ook natuur en landbouw zijn afhankelijk van water. De provincie stelt de kaders voor schoon, veilig en voldoende water in Brabant. Samen met andere waterpartijen zet zij zich in voor een duurzaam, tevens bewust gebruik en beheer van het beschikbare water. Ook met vertegenwoordigers van natuur en landbouw maakt zij afspraken. De regels rondom water zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Bezoek de website